Nechoď ke mně moc blízko, já už tě pak nevidim [2010]

Nechoď ke mně moc blízko, já už tě pak nevidim

Zvuková situace, 4 stereo audio smyčky

Vytvoření situace – prostoru pro bezeslovnou interakci. Čtyři návštěvníci mohou sedět u stolu a každý poslouchat ve sluchátkách odlišný dialog, šeptaný dvěma ženskými hlasy. Stůl je záměrně obdelníkový, dvojice sedící blíž u sebe poslouchá poměrně intimní, příjemné dialogy.. zatímco druhé dva dialogy jsou spíše chladné a odtažité, s úplně odlišnou atmosférou. Všechny rozhovory jsou osobní, pocitové a nejednoznačné, je možné si je vyložit různě, dle vlastní zkušenosti nebo pocitu.

Návštěvníci mají možnost reagovat na osobu naproti, dívat se na ni nebo jinak komunikovat anebo pouze poslouchat. U stolu tak mohou vznikat rozdílné situace na základě lidí, kteří se zde sejdou, jejich rozmístění, reakcí a interakcí.

(Realizováno ve spolupráci s Kateřinou Vorlovou)