5 let ve sbírce [2010]

5 let ve sbírce

instalace – dokumentace projektu

Jedná se o sérii fiktivních rozhovorů vedených v rámci prostoru bankovních účtů uměleckých galerií. V rozhovorech se prolínají a konfrontují názory významných osobností z uměleckých kruhů. Umístěním těchto vět do bankovních výpisů – prostřednictvím zaslání platby na účet a vložením textu do zprávy pro příjemce – vzniká kontrast mezi obsahem samotným a prostorem nezvyklým pro jeho prezentaci. Sféra bankovních účtu evokuje problematiku spojování peněz/obchodu a umění, zapojení bank do sponzorování uměleckých akcí a galerií. I otázku galerie jako instituce, kde se definuje hodnota uměleckého díla.

Dva lidé spolu vedou inscenovaný dialog, v rámci bankovního účtu galerie, do kterého tím vstupují. Dialogy jsou sestaveny z krátkých úryvků z knih a citují slavné teoretiky umění, umělce, výtvarné kritiky, sběratele atp. Jednotlivé dialogy jsem pak rozesílala galeriím na základě blízkosti k danému tématu. Posláním na účet se text dostává do bezpečného úložiště, je vtištěn do systému, nemůže být pozměněn nebo vymazán.

Galerie si musí dle zákona výpis z účtu uložit do svého účetnictví a archivovat jej nejméně pět let, což může být s nadsázkou považováno za zastoupení v její sbírce.