Inter:act:theater [2009]

Inter:act:theater

Interaktivní imperující improvizace inovativně inscenovaná i improvizovaná

Divadelní představení, které vzniklo na základě mého původního staršího konceptu inter:act:theatre, vycházejícího z principu Kinoautomatu (interaktivního kina z roku 1967), přeneseného do prostředí divadla, kde je možné děj skutečně v reálném čase přetvářet, ne pouze vybírat ze dvou předtočených variant filmu. Děj by bylo možné v určité chvíle ovlivňovat pomocí červených a zelených baterek, které by měli v rukou diváci.

Ve spolupráci s divadelní skupinou Krepsko, vzniklo improvizované představení usměrňované diváky. Zelená a červená barva zde neznamenala pouze souhlas či nesouhlas s vývojem děje, ale postupně umožňovala i manipulaci s určitými předměty na scéně, s herci a také ovlivňování živého hudebního doprovodu.

Představení bylo uvedeno v červnu 2009 v experimentálním prostoru NoD v Praze.