Take me home [2008]

Take me home

Samolepky s krátkými texty jsou lepeny na produkty v obchodech, kupující se pak nevědomě stávají majiteli “uměleckého artefaktu“.
Po té, co je obal zahozen, dílo je zničeno, což odráží pomíjivost dnešního umění, kdy je téměř nemožné vytvořit nadčasové umělecké dílo, jelikož vše se mění příliš rychle. Současná díla jsou nepřetržitě nahrazována novými – současnějšími. Proto jsou také nálepky lepeny na potraviny, jež mají obecně krátkou životnost. Umění jakožto produkt.

Druhou variantou bylo lepení samolepek s nápisem „originál“, vždy pouze na jeden kus výrobku, na ostatní, totožné pak nálepky „kopie“. Jako metafora na zužující se hranici mezi originálním – původním dílem/myšlenkou a jeho zdařilou kopií. Stejný produkt, vždy pouze jeden kus se stává originálem, zbytek jsou pouhé kopie.

(Realizováno ve spolupráci s Janem Blínem)