Formování historie [2011]

Formování historie

Kniha se zabývá interpretací dějin z pohledu různých států. Je vytvořena jako obraz jedné a té samé události – Druhé světové války. Vedle sebe se potkávají přeložené kapitoly z učebnic dějepisu devíti různých zemí světa (USA, Japonska, Ruska, Itálie, Francie, Velké Británie, Polska, České republiky a Německa). Důležitým motivem této knihy je možnost porovnávání faktů, které se za normálních okolností nemají či spíše nemohou setkat. I to, jak je tato událost prezentovaná v rámci oficiálních školních osnov.

Druhé revidované a rozšířené vydání knihy (v roce 2012) obsahuje komplexnější a názorově různorodý úvod. Jedná se o čtyři autorské reflexe přibližující různé pohledy na téma knihy, pohled historika, sociologa, filozofa a uměleckého teoretika.
Kniha je k dostání na VVP AVU a Kosmas.cz.

(Ve spolupráci s Alešem Čermákem)